Pärla

I hela mitt vuxna liv har jag haft personlig utveckling som mitt stora intresse. Det har fört mig genom utbildningar som biopati, intuitiv massage, Rosenmetoden, Frigörande dans, Flowdance och Energiterapi.

Levande Helande

Jag tror på varje människas naturliga förmåga att helas. Genom att öka medvetenheten om dig själv kan du göra val som gynnar ditt eget växande och läka det som behöver läkas. Den erfarenhet och kunskap som jag fått genom livet vill jag nu använda för att hjälpa andra att komma närmare sig själv och sin inre sanning. Välkommen till ett levande helande - för dig, med dig!