• Har du värk i kroppen? Känner du dig trött?
  • Bär du på ett känslomässigt sår du behöver stöd för att bearbeta?
  • Upplever du att dina tankar och beteendemönster inte gagnar dig längre?

Energiterapi är en väg att komma närmare dig själv. Förstå värken i din kropp och var den kommer ifrån. Förstå dina tankebanor och beteendemönster som inte gagnar dig längre och istället finna nya vägar och tankesätt som gynnar dig. En metod att bearbeta känslomässiga trauman, förstå hur de påverkar dig och få möjlighet att helas.

I energiterapi hjälper jag dig att ta reda på grundorsaken till en obalans du upplever. Det kan vara fysiskt, mentalt, känslomässigt eller andligt. Utifrån vad vi kommer fram till får du chansen att bli medveten om vad det är, bearbeta det som behöver bearbetas och få en ny plattform i dig för att bygga det nya/vara den du är. I Energiterapi använder vi mental kinesologi, energibalansering och djupgående energimassage. Behandlingen ökar energiflöde, cirkulation och avspänning.

Kinesologi är ett sätt att kommunicera med kroppen. Med hjälp av kinesologi tar vi reda på vad som är grundorsaken till en obalans och ser vad som är viktigast för dig att arbeta med just nu.

Energibalansering är en form av healing som renar, helar och balanserar en obalans. När energin börjar flöda ökar kroppen och själens möjlighet till läkning.

Djupgående energimassage ökar cirkulation och energiflöde och hjälper musklerna att släppa spänningar.

Pris: 780 kr
Tid: cirka 90 minuter

Klicka här för att boka behandling!